น้ำผักและผลไม้รวม

YASAI SEIKATSU100
แครอทและส้ม
200 มล.

น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำแครอทและส้ม 100% จากน้ำผักผลไม้เข้มข้น (ตราคาโกเมะ)

ส่วนประกอบ

น้ำผักและผลไม้รวม (แครอทแอปเปิ้ลส้มเลม่อนผักกวางตุ้งญี่ปุ่นคะน้าบรอกโคลีพริกหวานผักโขมหน่อไม้ฝรั่งใบงาขี้ม้อนหัวผักกาดญี่ปุ่นผักกาดขาวเซเลอรี่กะหล่ำดาวกะหล่ำปลีสีม่วงเรดบีทหอมหัวใหญ่ผักกาดแก้วกะหล่ำปลีพาร์สเล่ย์วอเตอร์เครส และฟักทอง) จากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นวิตามินซีแต่งกลิ่นธรรมชาติ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (200 มล.)

พลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 0 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 ก.
ใยอาหาร น้อยกว่า 1
น้ำตาล 14 ก.
โซเดียม 125 มก.

น้ำผักและผลไม้รวม

YASAI SEIKATSU100
แครอทและองุ่น
200 มล.

น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำแครอทและองุ่น 100% จากน้ำผักผลไม้เข้มข้น (ตราคาโกเมะ)

ส่วนประกอบ

น้ำผักและผลไม้รวม (แครอทแอปเปิ้ลองุ่นเลม่อนแครนเบอร์รีบลูเบอร์รีผักกวางตุ้งญี่ปุ่นคะน้าบรอกโคลีพริกหวานผักโขมหน่อไม้ฝรั่งใบงาขี้ม้อนหัวผักกาดญี่ปุ่นผักกาดขาวเซเลอรี่กะหล่ำดาวกะหล่ำปลีสีม่วงเรดบีทหอมหัวใหญ่ผักกาดแก้วกะหล่ำปลีพาร์สเล่ย์วอเตอร์เครส และฟักทอง) จากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นแต่งกลิ่นธรรมชาติ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (200 มล.)

พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 0 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 21 ก.
ใยอาหาร น้อยกว่า 1
น้ำตาล 17 ก.
โซเดียม 123 มก.

น้ำผักและผลไม้รวม

YASAI SEIKATSU100
แครอทและมะม่วง
200 มล.

น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำแครอทและมะม่วง 100% จากน้ำผักผลไม้เข้มข้น (ตราคาโกเมะ)

ส่วนประกอบ

น้ำผักและผลไม้รวม (แครอทแอปเปิ้ลมะม่วงเลม่อนเสาวรสกล้วยผักกวางตุ้งญี่ปุ่นคะน้าบรอกโคลีพริกหวานผักโขมหน่อไม้ฝรั่งใบงาขี้ม้อนหัวผักกาดญี่ปุ่นผักกาดขาวเซเลอรี่กะหล่ำดาวกะหล่ำปลีสีม่วงเรดบีทหอมหัวใหญ่ผักกาดแก้วกะหล่ำปลีพาร์สเล่ย์วอเตอร์เครส และฟักทอง) จากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นวิตามินซีแต่งกลิ่นธรรมชาติ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (200 มล.)

พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 0 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 22 ก.
ใยอาหาร น้อยกว่า 1
น้ำตาล 18 ก.
โซเดียม 130 มก.

น้ำผักและผลไม้รวม

YASAI SEIKATSU100
แครอทและแอปเปิ้ล
200 มล.

นํ้าผักผลไม้รวมผสมนํ้าแครอทและแอปเปิ้ล 100% จากนํ้าผักผลไม้เข้มข้น (ตราคาโกเมะ)

ส่วนประกอบ

น้ำผักและผลไม้รวม (แครอทแอปเปิ้ลเลม่อนพีชผักกวางตุ้งญี่ปุ่นคะน้าบรอกโคลีพริกหวานผักโขมหน่อไม้ฝรั่งใบงาขี้ม้อนหัวผักกาดญี่ปุ่นผักกาดขาวเซเลอรี่กะหล่ำดาวกะหล่ำปลีสีม่วงเรดบีทหอมหัวใหญ่ผักกาดแก้วกะหล่ำปลีพาร์สเล่ย์วอเตอร์เครส และฟักทอง) จากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นวิตามินซีแต่งกลิ่นธรรมชาติ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (200 มล.)

พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 0 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 22 ก.
ใยอาหาร 0 ก.
น้ำตาล 18 ก.
โซเดียม 130 มก.

น้ำผักและผลไม้รวม

YASAI SEIKATSU100
แครอทและส้ม
720 มล.

น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำแครอทและองุ่น 100% จากน้ำผักผลไม้เข้มข้น ตราคาโกเมะ

ส่วนประกอบ

น้ำผักและผลไม้รวม (แครอทแอปเปิ้ลเลม่อนพีชผักกวางตุ้งญี่ปุ่นคะน้าบรอกโคลีพริกหวานผักโขมหน่อไม้ฝรั่งใบงาขี้ม้อนหัวผักกาดญี่ปุ่นผักกาดขาวเซเลอรี่กะหล่ำดาวกะหล่ำปลีสีม่วงเรดบีทหอมหัวใหญ่ผักกาดแก้วกะหล่ำปลีพาร์สเล่ย์วอเตอร์เครส และ ฟักทอง) จากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นวิตามินซีสารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)แต่งกลิ่นธรรมชาติ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/4 ขวด (180 มล.)

พลังงานทั้งหมด 60 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 0 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 15 ก.
ใยอาหาร น้อยกว่า 1
น้ำตาล 12 ก.
โซเดียม 105 มก.

น้ำผักและผลไม้รวม

YASAI SEIKATSU100
แครอทและองุ่น
720 มล.

น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำแครอทและองุ่น 100% จากน้ำผักผลไม้เข้มข้น ตราคาโกเมะ

ส่วนประกอบ

น้ำผักและผลไม้รวม (แครอทแอปเปิ้ลองุ่นเลม่อนบลูเบอร์รีราสป์เบอร์รีแครนเบอร์รีมันเทศสีม่วงกะหล่ำปลีสีม่วงใบงาขี้ม้อนผักกาดขาวบรอกโคลีคะน้าหน่อไม้ฝรั่งกะหล่ำดาวพาร์สเล่ย์เซเลอรี่ผักโขมผักกาดแก้วฟักทองวอเตอร์เครสเรดบีทพริกหวานแดงกะหล่ำปลีหอมหัวใหญ่ และหัวผักกาดญี่ปุ่น)จากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นสารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)แต่งกลิ่นธรรมชาติ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/4 ขวด (180 มล.)

พลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 0 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 18 ก.
ใยอาหาร น้อยกว่า 1
น้ำตาล 15 ก.
โซเดียม 115 มก.

น้ำผักและผลไม้รวม

YASAI SEIKATSU100
แครอทและแอปเปิ้ล
720 มล.

น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำแครอทและแอปเปิ้ล 100% จากน้ำผักผลไม้เข้มข้น ตราคาโกเมะ

ส่วนประกอบ

น้ำผักและผลไม้รวม (แครอทแอปเปิ้ลเลม่อนมะเขือเทศพริกหวานแดงใบงาขี้ม้อนกะหล่ำปลีสีม่วงเรดบีทหัวผักกาดญี่ปุ่นหน่อไม้ฝรั่งหอมหัวใหญ่คะน้าบรอกโคลีผักโขมกะหล่ำดาวผักกาดขาวเซเลอรี่พาร์สเล่ย์กะหล่ำปลีผักกาดแก้วฟักทองวอเตอร์เครสพีชองุ่นอะเซโรลา และสับปะรด) จากน้ำผักและผลไม้เข้มข้นวิตามินซีแต่งกลิ่นธรรมชาติสารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/4 ขวด (180 มล.)

พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด 0 ก.
ไขมันอิ่มตัว 0 ก.
โคเลสเตอรอล 0 มก.
โปรตีน น้อยกว่า 1 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 19 ก.
ใยอาหาร น้อยกว่า 1
น้ำตาล 16 ก.
โซเดียม 120 มก.